การคัดเลือกชนิดของ ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraให้เหมาะกับการทำงาน พึงจะคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ระบบขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่ใช้กว้างขวางแยกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ CCIR ( PAL:ใช้ในเมืองไทย ) และ EIA (NTSC) ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraลักษณะ CCIR เป็นระบบมาตรฐานยุโรป 625 เส้น 220 โวลต์ 50 เฮิรตช์ ด้าน EIA เป็นลักษณะมาตรฐานอเมริกัน 525 เส้น 110 โวลต์ 60 เฮิรตช์ ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่เหมาะสมกับที่จะนำมาใช้ในประเทศไทยจะจำต้องเป็นรูปแบบ CCIRสัดส่วนของตัวรับภาพของ CCD Sensor format (ที่เรียกติดปากกันว่า สัดส่วนชิป ) ถ้ายิ่งมีความจุใหญ่โตยิ่งมีประสิทธิภาพ

รัศมี ( Illumination ) คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์รับภาพของ ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraนั้น ไม่ใช่ส่งผลลัพธ์โดยเจาะจงต่อความไวที่มีต่อแสงเพียงนั้น แต่ทว่ายังยังผลต่อสีของวัตถุเช่นกัน คุณภาพ ของภาพที่ยอดเยี่ยมขึ้นอยู่กับความเข้มของรัศมีที่ตัวรับภาพ ในกรณีของ ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Camera

โดยทั่วไป ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraลักษณะ CCD อาจแบ่งตามสรรพคุณของรัศมีได้ 3 ระดับ คือ

ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในกิจการทั่วไป จำเป็นต้องใช้รัศมีตั้งแต่ 5-2,000 Lux

ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในกิจการความปลอดภัยสูงต้องการใช้แสงตั้งแต่ 0.1-5 Lux

ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในภารกิจพิเศษโดยเฉพาะทางจำเป็นต้องใช้ความสว่างตั้งแต่ 0.0001-0.1 Luxระบบซิงค์ ( Synchronization ) ธรรมดา ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraจะมีวงจรกำเนิดซิงค์ในตัวแบบของแต่ละอันแล้ว ซิงค์ของขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraรายตัวจะไม่เหมือนกัน ถ้าหากเรานำกล้องหลาย ๆ ตัว มาใช้ร่วมกันผ่านทาง เครื่องมือจัดเรียงภาพ (Sequence Switcher) พร้อมทั้งแสดงภาพบนจอมอนิเตอร์ จะสังเกตเห็นได้ว่าในขณะที่เครื่องมือลำดับภาพสลับภาพจาก ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraตัวหนึ่งไปยังอีก ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraอันหนึ่งนั้น ภาพจะกระตุกในแนวตั้งบนหน้าจอมอนิเตอร์ ซึ่งจะมีผลต่อการจดบันทึกข้อมูลภาพวิดีโอ เวลาเอาภาพวิดีโอนั้นมาเปิดสับเปลี่ยนทำให้ภาพล้มเป็นช่วง ๆ ตามจังหวะ การสลับภาพของเครื่องลำดับภาพความคมชัดของภาพ ( Resolution ) ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่มีความชัดเจนมากจะให้ภาพที่ชัดเจน ซึ่งคุณสมบัตินี้นับว่าเป็นขั้นต้นของการเลือกชนิดของกล้อง ดังนี้ขึ้นกับการออกแบบของแต่ละผู้ผลิตให้เหมาะสมกับการใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป
이 게시물을..